معنی و ترجمه کلمه قبل از قاعدگى زنان به انگلیسی قبل از قاعدگى زنان یعنی چه

قبل از قاعدگى زنان

premenstrual

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها