معنی و ترجمه کلمه قحطى به انگلیسی قحطى یعنی چه

قحطى

famine
hunger
starvation

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها