معنی و ترجمه کلمه قدرت و زندگى تازه دادن به انگلیسی قدرت و زندگى تازه دادن یعنی چه

قدرت و زندگى تازه دادن

revitalize

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها