معنی و ترجمه کلمه قدرت یا اقتدار سلطنتى به انگلیسی قدرت یا اقتدار سلطنتى یعنی چه

قدرت یا اقتدار سلطنتى

scepter

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها