معنی و ترجمه کلمه قرارداد معامله بستن به انگلیسی قرارداد معامله بستن یعنی چه

قرارداد معامله بستن

bargain

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها