معنی و ترجمه کلمه قرارگیرى قشون یا نیرو به انگلیسی قرارگیرى قشون یا نیرو یعنی چه

قرارگیرى قشون یا نیرو

deployment

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها