معنی و ترجمه کلمه قرار گذاشتن به انگلیسی قرار گذاشتن یعنی چه

قرار گذاشتن

arrange
stipulate

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها