معنی و ترجمه کلمه قرص لوزى شکل به انگلیسی قرص لوزى شکل یعنی چه

قرص لوزى شکل

lozenge

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها