معنی و ترجمه کلمه قرقره به انگلیسی قرقره یعنی چه

قرقره

bobbin
hank
hasp
pulley
reel
spool
turn
wharve

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها