معنی و ترجمه کلمه قرنطینه به انگلیسی قرنطینه یعنی چه

قرنطینه

lazaret
lazaretto
quarantine

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها