معنی و ترجمه کلمه قسمت آویزان گوش به انگلیسی قسمت آویزان گوش یعنی چه

قسمت آویزان گوش

earlobe


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها