معنی و ترجمه کلمه قسمت افقى روى شاه تیر یا ستونها به انگلیسی قسمت افقى روى شاه تیر یا ستونها یعنی چه

قسمت افقى روى شاه تیر یا ستونها

purlin
purline

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها