معنی و ترجمه کلمه قسمت تیز هر چیزى که آویخته باشد به انگلیسی قسمت تیز هر چیزى که آویخته باشد یعنی چه

قسمت تیز هر چیزى که آویخته باشد

dag

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها