معنی و ترجمه کلمه قسمت جلوى زائده جلو مغز به انگلیسی قسمت جلوى زائده جلو مغز یعنی چه

قسمت جلوى زائده جلو مغز

metopon

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها