معنی و ترجمه کلمه قسمت عقب کشتى به انگلیسی قسمت عقب کشتى یعنی چه

قسمت عقب کشتى

skag
skeg

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها