معنی و ترجمه کلمه قسمت قابل توارث نطفه به انگلیسی قسمت قابل توارث نطفه یعنی چه

قسمت قابل توارث نطفه

germ plasm

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها