معنی و ترجمه کلمه قسمت هاى زائد چیزى را چیدن به انگلیسی قسمت هاى زائد چیزى را چیدن یعنی چه

قسمت هاى زائد چیزى را چیدن

pare

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها