معنی و ترجمه کلمه قسمت گرد گوشت کبابى به انگلیسی قسمت گرد گوشت کبابى یعنی چه

قسمت گرد گوشت کبابى

top round

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها