معنی و ترجمه کلمه قشنگ به انگلیسی قشنگ یعنی چه

قشنگ

beauteous
beautiful
cheesy
goodlooking
goodly
pert
prettify
pretty
spruce
sprucy

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها