معنی و ترجمه کلمه قصبه حومه شهر به انگلیسی قصبه حومه شهر یعنی چه

قصبه حومه شهر

town

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها