معنی و ترجمه کلمه قصبه به انگلیسی قصبه یعنی چه

قصبه

borough
burg
burgh
dorp
parish
town

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها