معنی و ترجمه کلمه قصد داشتن به انگلیسی قصد داشتن یعنی چه

قصد داشتن

aim
intend
mean
purpose


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها