معنی و ترجمه کلمه قصه گوى زبردست به انگلیسی قصه گوى زبردست یعنی چه

قصه گوى زبردست

raconteur

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها