معنی و ترجمه کلمه قصور در انجام امرى به انگلیسی قصور در انجام امرى یعنی چه

قصور در انجام امرى

nonfeasance

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها