معنی و ترجمه کلمه قضیه اى به انگلیسی قضیه اى یعنی چه

قضیه اى

theorematic

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها