معنی و ترجمه کلمه قطار شدنى به انگلیسی قطار شدنى یعنی چه

قطار شدنى

trainable


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها