معنی و ترجمه کلمه قطار یا هواپیمایى که مقاومت هوا را درهم شکسته و آن را تعدیل کند به انگلیسی قطار یا هواپیمایى که مقاومت هوا را درهم شکسته و آن را تعدیل کند یعنی چه

قطار یا هواپیمایى که مقاومت هوا را درهم شکسته و آن را تعدیل کند

streamliner

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها