معنی و ترجمه کلمه قطب الکتریکى به انگلیسی قطب الکتریکى یعنی چه

قطب الکتریکى

electrode

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها