معنی و ترجمه کلمه قطب سنج نور به انگلیسی قطب سنج نور یعنی چه

قطب سنج نور

polarimeter

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها