معنی و ترجمه کلمه قطعه موسیقى و آواز همراه با گفتار به انگلیسی قطعه موسیقى و آواز همراه با گفتار یعنی چه

قطعه موسیقى و آواز همراه با گفتار

oratorio

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها