معنی و ترجمه کلمه قطعه هجایى به انگلیسی قطعه هجایى یعنی چه

قطعه هجایى

epigram

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها