معنی و ترجمه کلمه قطعه یا تصنیفى که از چند جا اقتباس شده باشد به انگلیسی قطعه یا تصنیفى که از چند جا اقتباس شده باشد یعنی چه

قطعه یا تصنیفى که از چند جا اقتباس شده باشد

cento

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها