معنی و ترجمه کلمه قطع نظر کردن به انگلیسی قطع نظر کردن یعنی چه

قطع نظر کردن

prescind

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها