معنی و ترجمه کلمه قفسه سینه به انگلیسی قفسه سینه یعنی چه

قفسه سینه

chest
kist
rib cage
thorax

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها