معنی و ترجمه کلمه قفس به انگلیسی قفس یعنی چه

قفس

birdhouse
cage
coop
hutch

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها