معنی و ترجمه کلمه قلاب مخصوص بلند کردن چیزهاى سنگین به انگلیسی قلاب مخصوص بلند کردن چیزهاى سنگین یعنی چه

قلاب مخصوص بلند کردن چیزهاى سنگین

luff

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها