معنی و ترجمه کلمه قلب ماهیت یافتنى به انگلیسی قلب ماهیت یافتنى یعنی چه

قلب ماهیت یافتنى

transmutable
transmutative

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها