معنی و ترجمه کلمه قلع به انگلیسی قلع یعنی چه

قلع

Tin
divulsion

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها