معنی و ترجمه کلمه قلمه درختان را درآوردن و به صورت خط منظمى کاشتن به انگلیسی قلمه درختان را درآوردن و به صورت خط منظمى کاشتن یعنی چه

قلمه درختان را درآوردن و به صورت خط منظمى کاشتن

line out

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها