معنی و ترجمه کلمه قلنبه به انگلیسی قلنبه یعنی چه

قلنبه

baggy
bloc
block
bombastic
flocculate
high flown
highfalutin
hunch
lump
lumpy
nob
nobby
nub
outstanding
pone
sonorous
stilted
stodgy
wispish


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها