معنی و ترجمه کلمه قمه به انگلیسی قمه یعنی چه

قمه

poniard

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها