معنی و ترجمه کلمه قمچى به انگلیسی قمچى یعنی چه

قمچى

horsewhip

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها