معنی و ترجمه کلمه قنطوریون اسود به انگلیسی قنطوریون اسود یعنی چه

قنطوریون اسود

knapweed

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها