معنی و ترجمه کلمه قهرمانى که دنیا را روى شانه هایش نگهداشته است به انگلیسی قهرمانى که دنیا را روى شانه هایش نگهداشته است یعنی چه

قهرمانى که دنیا را روى شانه هایش نگهداشته است

atlas

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها