معنی و ترجمه کلمه قوت دادن به انگلیسی قوت دادن یعنی چه

قوت دادن

aliment
invigorate
nourish

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها