معنی و ترجمه کلمه قوت قلب دادن به انگلیسی قوت قلب دادن یعنی چه

قوت قلب دادن

nerve

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها