معنی و ترجمه کلمه قوزک پا به انگلیسی قوزک پا یعنی چه

قوزک پا

ankle
tarsus

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها