معنی و ترجمه کلمه قوز به انگلیسی قوز یعنی چه

قوز

gibbosity
hump
hunch
kyphosis

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها