معنی و ترجمه کلمه قول به انگلیسی قول یعنی چه

قول

avow
behest
parol
promise
vow
word


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها