معنی و ترجمه کلمه قوه شعریه به انگلیسی قوه شعریه یعنی چه

قوه شعریه

capillarity

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها